Primaria Huedin

Saturday
Jun 25th
    Romanian English French German Hungarian Italian Polish
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

uedinul, cel mai mare oras al judetului (singurul), este situat in partea de vest a acestuia, pe o intindere de 61 kmp la altitudinea de 556 m, adapostita de masivul Vladeasa care atinge inaltimea de 1838 m. Asezat intr-o depresiune larga a Muntilor Apuseni, strabatuta de raul Crisul Repede, orasul este traversat de magistrala rutiera Bucuresti - Cluj - Oradea si de cea feroviara cu acelasi parcurs. Din punct de vedere administrativ orasul include si localitatea Bicalatu.
Dovezi arheologice, lingvistice, numismatice si artistice atesta existenta unei vieti continue pe aceste locuri de peste 2500 ani, asezarea jucand, de-a lungul istoriei, rolul unui loc de targ dar si de popas sau “hodina”, cum spun taranii, fapt ce acrediteaza concluzia ca de aici deriva numele orasului.
Prima atestare documentara dateaza din 1332 cand, intr-un registru papal este amintit “preotul Marcu din satul Huedin” care trebuie sa achite 14 grosi drept dijma papala. De asemenea, un document din 1399 precizeaza ca domnul |arii Romanesti, Mircea cel Batrin poseda “un domeniu intins al cetatii Bologa numita si cetatea Huedin”.

 


Asociatia Oraselor din Romania

Bucuresti, 3-5 Aprilie 2016


"DIPLOMA DE EXCELENTA"
pentru
"CEL MAI IMPLICAT PRIMAR DE ORAS"
IN MANDATUL 2012-2016
Dr. Morosan MirceaD I S P O Z I T I E

privind stabilirea locului de afisaj electoral, pentru alegerile locale din data de 5 iunie 2016

 


D I S P O Z I T I E

privind stabilirea numarului Circumscriptiei Electorale, delimitarea si, numerotarea sectiilor de votare din orasul Huedin pentru Alegerile Locale din 5 iunie 2016


A N U N T I M P O R T A N T ! ! !


CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR PENTRU CLADIRILE CU DESTINATIA MIXTA CAT SI LA MODUL DE ACORDARE A SCUTIRILOR POTRIVIT LEGII NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL


IN ACEST SENS,

A. PERSOANELE FIZICE CARE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2015 AU IN PROPRIETATE CLADIRI CU DESTINATIE MIXTA, SUNT RUGATE SA SE PREZINTE CU ACTE DOVEDITOARE LA SERVICIUL IMPOZITE ?I TAXE LOCALE HUEDIN PANA LA DATA DE 31.03.2016 (preferabil pana la data de 23 martie 2016 pentru a avea posibilitatea analizarii si prelucrarii cererilor, declaratiilor), astfel:

1. CERTIFICATUL DE INREGISTRARE ?I CERTIFICATUL CONSTATOR PENTRU SEDIUL SI PUNCTUL DE LUCRU (daca este cazul),
2. ACTE DIN CARE SA REZULTE DETINEREA SPA?IULUI (extras cf, contract de inchiriere, contract de comodat, etc.),
3. ACTE DIN CARE SA REZULTE CHELTUIELILE CU UTILITATILE ( prin sintagma cheltuieli cu utilitatile se intelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrica, termoficare, apa, canalizare),
4. ALTE DOCUMENTE DIN CARE SA REZULTE SITUATIA REALA A DESTINATIEI CLADIRII.

NOTA: In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

B. PENTRU CLARIFICAREA SITUATIEI JURIDICE ACTUALE CU PRIVIRE LA ACORDAREA SCUTIRILOR POTRIVIT CODULUI FISCAL, PERSOANELE INDREPTATITE SUNT RUGATE SA SE PREZINTE LA SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE HUEDIN PANA LA DATA DE 31.03.2016 (preferabil pana la data de 23 martie 2016 pentru a avea posibilitatea analizarii si prelucrarii cererilor).

CU MULTUMIRI PENTRU INTELEGERE

I.T.L. HUEDIN - 09.03.2016

 


A N U N T
Primaria orasului Huedin anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul ,,Platforma stocare temporara deseuri voluminoase si deseuri
provenite din locuinte, generate din activitati de reamenajare si reabilitare interioara,, propus a fi
amplasat în orasul Huedin, str. Câmpului nr. 2.

 


H O T A R A R E

privind aprobarea alocarii sumelor din bugetul local pe anul 2015, în urma rezultatului selectiei de proiecte, al comisiei de evaluare si selectie a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Local Huedin în anul 2015ANUNT CONCURS ARHIVAR


 

ANUNT SLECTIE MEMBRI CA SC TRANSIM SA


 

R E G U L A M E N T

privind organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate
pe raza Orasului Huedin

pdf

 


 

ANUNT IMPORTANT

PRIMARIA ORASULUI HUEDIN, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 34/2013, PRIVIND ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA SI EXPLOATAREA PAJISTILOR PERMANENTE, H.G NR. 1064/2013 DE APROBARE A NORMELOR METODOLOGICE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG NR. 34/2013, A ORDINULUI 437/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTELOR CADRU DE CONCESIUNE SI ÎNCHIRIERE A SUPRAFE?ELOR DE PAJISTI, A ORDINULUI NR. 407/2013 A M.D.R.A PENTRU APROBAREA CONTRACTELOR CADRU DE CONCESIUNE SI ÎNCHIRIERE A SUPRAFETELOR DE PAJISTI, A ORDINULUI NR.544/2013 A M.A.D.R PRIVIND METODOLOGIA DE CALCUL A ÎNCARCATURII OPTIME DE ANIMALE CÂT ?I A PREVEDERILOR HOT?RÂRII CJC NR. 396/2013 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII LA PRINCIPALELE PRODUSE AGRICOLE PE BAZA CARORA VOR FI STABILITE VENITURILE DIN ARENDA PE ANUL 2014 SI A H.C.L NR. 30/2014, H.C.L NR. 53/2014, 59/2014

ORGANIZEAZA LICITATIE
ÎN DATA DE 28.04.2014 ORA 10,00 PENTRU ÎNCHIRIEREA SUPRAFE?EI DE 391,41 HA,

LICITATIA VA AVEA LOC LA DATA SI ORA MENTIONATA ÎN SALA DE SEDINTE A PRIMARIEI ORASULUI

pdf

 


 

ANUNT PUBLICITAR

PRIMARIA ORAS HUEDIN, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectulÎNFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE”, in oras Huedin, jud. Cluj.

Informatii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr.99. in zilele de luni intre orele 9.00-16.30 si marti-vineri intre orele 9.00-14.00, si la sediul PRIMARIA ORAS HUEDIN, cu sediul în oras Huedin, str. Horea nr. 1, jud. Cluj.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri între orele 8,00-14,00.

 


 

DISPOZITIE
privind stabilirea modalitatii de consultare a populatiei cu privire la actualizarea
Planului Urbanistic General al Orasului Huedin

pdf

 


 

Zilele Huedinului „ÎN FLORAR LA HUEDIN”
EDITIA a XIV- a
(16.05.2013-19.05.2013)

Zilele Huedinului 2013

 


 

PREVEDERI BUGET LOCAL 2013

pdf

 


„TU DECIZI, VOTEAZA LEGAL!”
Aceasta campanie are ca scop
informarea, prevenirea si constientizarea cetatenilor români cu drept de vot
asupra sanctiunilor aplicate în cazul nerespectarii legislatiei în vigoare.

vot legal

 


 

ANUNT
PRIMARIA ORAS HUEDIN


Anunta publicul interesat ca in perioada 01.11.2012 30.11.2012 va avea loc consultarea populatiei pentru acualizarea planului urbanistic general - etapa privind propunerile de dezvoltare locala si largirea intravilanului ORASULUI HUEDIN documentele complete ale propunerilor de dezvoltare si largire a intravilanului ORASULUI HUEDIN se pot consulta la sediul PRIMARIEI ORAS HUEDIN, Biroul de Urbanism, str. Horea nr. 1, începând cu data de 01.11.2012 si pana in data de 30.11.2012 .Observatiile asupra propunerilor de dezvoltare locala si largirea intravilanului ORASULUI HUEDIN se pot transmite la sediul PRIMARIEI ORAS HUEDIN în perioada 01.11.2012-01.12.2012 la Biroul de Urbanism.
Persoana de contact: ING . OROS IULIU